Maak kennis met ons team!

URvoice bestaat uit jongeren uit "De Zuidelijke Baronie". Wij zetten ons in om de jeugd en jongvolwassenen uit de gemeente Rucphen aan te sporen zich in te zetten als vrijwilliger binnen onze gemeente. Dat doen we niet alleen. We werken samen met verschillende gespecialiseerde mensen. Je moet dan denken aan beleidsmedewerk(st)ers van de gemeente Rucphen, wethouders, maar ook mensen uit het bedrijfsleven en andere netwerken. Maak kennis met onze groep. We hopen dat je op deze manier een duidelijk beeld krijgt van wie we zijn en waar we voor staan. Verder kun je onze groep URvoice natuurlijk volgen via Facebook, Twitter, Instagram en Linkedin. Hieronder lees je een kort woordje van ons bestuur.

Joyce de Bruijn - Voorzitter
Leeftijd: 28
Woonplaats: Sint Willebrord
Motivatie voor URvoice:
Ik vind dat jongeren meer kunnen bijdragen aan het vrijwilligersleven. Het enthousiasme is er vaak wel, maar door miscommunicatie en suffe klusjes wordt het al snel aan de kant geschoven door de jongere generatie. Daarnaast wordt er aan jongeren die wel met plezier een steentje bijdragen maar weinig positieve aandacht besteed. Ik vind dat het tijd is voor verandering. Samen moeten we ervoor zorgen dat ook onze generatie profijt kan hebben van het feit dat er veel werk wordt verzet door vrijwilligers. Waar zouden we zijn zonder hand en span diensten, belangeloze inzet? Dan kunnen we de jaarmarkten en feesttenten wel vaarwel zeggen. Het zou een zonde zijn als we door een tekort aan vrijwilligers een groot deel van traditionele activiteiten in de gemeente zouden moeten stopzetten. Denk ook eens aan de overblijfmoeders op de basisscholen of de koffiejuffrouw in het verzorgingshuis om de hoek? Waar zouden we zijn zonder hen? Ik zet me daarom in om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod beter bij elkaar gaan komen én dat het aanbod voor de vrijwilligers aantrekkelijk blijft. Ons gezamelijke motto is dan ook: Sta op, wordt vrijwilliger!

Anthony Lambregts - Penningmeester
Leeftijd: 28
Woonplaats: Schijf
Motivatie voor URvoice: Om de nieuwste generatie jongeren te laten inzien dat vrijwilligerswerk leuk is om te doen. Het is een mooi streven om steentjes over te dragen aan de volgende generatie, zodat ook zij hun steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. Het levert voor hen de nodige ervaringen op die goud waard is voor hun toekomst... en niet te vergeten dat van hun naaste omgeving.  

Britt van Heusden - Secretaris
Leeftijd: 27
Woonplaats: Breda
Motivatie voor URvoice: Local action on global issues. Op dit moment zijn veel jongeren zich er niet van bewust dat ze op lokaal niveau een verschil kunnen maken. Iets doen voor een ander, ieder soort van vrijwilligerswerk, geeft je een goed gevoel en maakt wel degelijk een verschil in de maatschappij. Sta op, word vrijwilliger!

Amanda Brouwers- Vicevoorzitter
Leeftijd: 28
Woonplaats: Sint-Willebrord

Ik ben Amanda Brouwers, ik ben 28 jaar. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat Ondernemingsrecht en Hippisch recht. Mijn motivatie voor URVoice? Het is ontzettend belangrijk dat jongeren  betrokken zijn bij vrijwilligerswerk. Door het verrichten van vrijwilligerswerk doe je niet alleen ervaring op voor de rest van je leven, maar ook waardevolle contacten.   Vrijwilligerswerk kan uiteenlopen van het helpen in de kantine bij je sportvereniging tot  het helpen organiseren van leuke activiteiten in het bejaardentehuis of voor gehandicapten. Er zijn zoveel verenigingen, stichtingen en organisaties dat er altijd wel iets bij zit wat jou aanspreekt!  Vrijwilligerswerk is zeker niet suf! 

Bovendien is ook voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties de input van jongeren erg belangrijk. Het is goed dat er binnen (soms een beetje vastgeroeste) organisaties een frisse wind waait! Niet alleen kan jong van oud leren, maar zeker ook oud van jong. 
(foto: Jan de Wild, www.jandewild.nl/)