Wat is de URvoice jeugdprijs?

De URvoice jeugdprijs is een prijs die wordt uitgereikt aan een jonge vrijwilliger in de leeftijd van 13 tot 28 jaar die zich heeft ingezet voor inspirerende activiteiten. De URvoice jeugdprijs past binnen ons doel om jongeren te motiveren en te stimuleren vrijwilligerswerk te verrichten. De URvoice jeugdprijs is als aanmoedigingsprijs bedoeld. Het is een eervolle vermelding voor het verrichte vrijwilligerswerk. 

De winnaar van de jongeren vrijwilligersprijs ontvangt een waardecheque van € 250,00. De prijswinnaar bepaalt zelf aan welk project het prijsbedrag binnen de organisatie wordt gespendeerd. De prijs wordt jaarlijks mede mogelijk gemaakt door Rabobank De Zuidelijke Baronie. 

Voorwaarden om genomineerd te worden
1.) Vrijwilligers in de leeftijdscategorie 13 - 28 jaar komen in aanmerking voor nominatie. 
2.) De vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk in de gemeente Rucphen of is woonachtig in de gemeente Rucphen.
3.) De prijswinnaar van het voorgaande jaar kan het opvolgende jaar niet worden genomineerd.
4.) Iedereen – op de leden van de nominatiecommissie na – kan nominaties indienen.
5.) Het is mogelijk om meerdere nominaties in te dienen.
6.) Zowel individuen als groepen kunnen worden voorgedragen voor de URvoice jeugdprijs. Een groep moet dezelfde werkzaamheden/activiteiten verrichten of in groepsverband met elkaar samenwerken.

Jurering
Er is een nominatiecommissie die de nominaties beoordeeld. Wij streven ernaar om in de nominatiecommissie altijd meerdere externe partijen zitting te laten nemen. In 2019 wordt de URvoice jeugdprijs beoordeeld door een bestuurslid van URvoice, een medewerker van de Gemeente Rucphen (afdeling Samenleving) en de winnaar van de URvoice jeugdprijs van 2018.

De nominatiecommissie beoordeelt het vrijwilligerswerk van de genomineerden aan de hand van de volgende aspecten: 

* Eigen initiatief (iets nieuws bedacht);
* Opvallendheid van de prestatie;
* De diversiteit van het vrijwilligerswerk (divers takenpakket binnen dezelfde vereniging/stichting/organisatie of bij meerdere verenigingen/stichtingen/ organisaties actief);
* Het bevorderen van saamhorigheid met het vrijwilligerswerk;
* De duur van het vrijwilligerswerk (kortdurend project of intensieve inzet).

Nomineren
De vrijwilligersprijsuitreiking heeft plaatsgevonden op 7 november 2019. Op dit moment is het nog niet mogelijk om te nomineren voor de URvoice jeugdprijs van 2020.