Bent u het nieuwe lid van de adviesraad sociaal domein?

Heb je affiniteit met het sociaal domein en met de jeugdzorg in het bijzonder? Wil je meedenken en meepraten over het gemeentelijk beleid op dit terrein? Dan zijn wij naar je op zoek.

De adviesraad sociaal domein adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen gevraagd en ongevraagd over het gemeenlijk beleid op de thema’s: Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De adviesraad komt tot een afgewogen advies aan het college op basis van kennis van het sociaal domein en betrokkenheid bij de Rucphense samenleving. Dat laatste kan bijvoorbeeld door lidmaatschap van een vereniging of door vrijwilligerswerk. Daarbij geldt dat de adviesraad, zoals de naam al zegt, een adviesraad is en geen belangenorganisatie die de belangen van specifieke groepen behartigt. De adviesraad bemoeit zich niet met individuele dossiers. Een lid mag niet bestuurlijk actief zijn binnen een politieke partij en mag geen lid zijn van de gemeenteraad dan wel raadscommissie.

Op dit moment bestaat de adviesraad uit 8 leden, waarmee nog ruimte is voor 1 lid. De adviesraad is op zoek naar een jonger lid met affiniteit voor de jeugdzorg.

Benoeming vindt in eerste instantie plaats voor 2 jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden.

Het lidmaatschap is een vrijwillige functie. De gemeente stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan de adviesraad voor deskundigheidsbevordering en onkostenvergoedingen. Daarnaast stelt de gemeente vergaderruimte beschikbaar.

Meer informatie?
Als u vragen heeft kun je contact opnemen met mevrouw Dorith van der Wegen via het telefoonnummer: 0165-349911 of door te mailen naar d.van.der.wegen@rucphen.nl
Via deze contactgegevens kun je ook de nadere regels adviesraad sociaal domein opvragen.

Solliciteren?
Stuur dan vóór 1 december een email naar gemeente@rucphen.nl met een toelichting op uw achtergrond (wat voor werk doe je? Bij welke verenigingen ben je betrokken?) en motivatie. De selectiecommissie beoordeelt je sollicitatie en nodigt je uit voor een gesprek.