Wat is URvoice?

In het voorjaar van 2012 melden zich 24 jongeren aan voor World=U, een samenwerking tussen Rabobank De Zuidelijke Baronie, Nederland in Dialoog en het Wereldnatuurfonds. Wij allen hadden één gedeelde interesse, namelijk: "local action on global issues". Dat wil zeggen: lokaal actie ondernemen binnen problemen die zich wereldwijd voordoen. We werden uitgedaagd om na te denken over enkele maatschappelijke thema’s zoals voeding, welzijn en welvaart, klimaat en wereldburgerschap.

“Local action on global issues”
Tijdens diverse dialogen viel ons op dat het aantal aanmeldingen in het vrijwilligersleven drastisch afneemt en dat de organisaties in hoog tempo vergrijzen. De toekomst van veel organisaties staat op het spel als er niet snel jonge vrijwilligers bijkomen. Zo ontstond ons idee om een vacaturebank voor vrijwilligers te starten die zich richt op jonge vrijwilligers. Uit dat idee is URvoice ontstaan.

Van droom naar verwezenlijking
Voordat we aan de uitvoering van URvoice konden beginnen, moest er heel wat werk verzet worden. Onze gezamenlijke gedachte om op sociaal gebied een statement te maken blijft ons belangrijkste gedachtegoed. We zochten partners om mee samen te werken en vonden al snel de gemeente Rucphen en de Rabobank. Dankzij Rabobank initiatief "Wereldidee" hebben we ervoor kunnen zorgen dat we URvoice op 18 november 2014 in een stichting hebben kunnen onderbrengen. We willen met de oprichting van URvoice niet alleen zorgen voor een groei van vrijwilligers in het vrijwilligersleven, maar ook voor een blijvende bijdrage aan sociaal maatschappelijke betrokkenheid in onze regio.

Activiteiten URvoice
Sinds 2014 werken we op diverse vlakken samen met de gemeente Rucphen. Zo zijn we betrokken bij de organisatie van de vrijwilligersprijsuitreiking van de gemeente en organiseren we gedurende het jaar enkele workshops voor vrijwilligersorganisaties. Vanaf 2015 reiken wij de jongerenvrijwilligersprijs uit, om een jongere te belonen voor zijn inzet bij een vrijwilligersorganisatie. De eerste jongerenvrijwilligersprijs ging naar Werner van Nijnatten, voorzitter van de Open Mic Night Sprundel.