Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u het antwoord op veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er nog niet bij? Stel uw vraag via het contactformulier. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

 1. Informatie
  Vrijwilligerswerk en WW-uitkering
  Kan ik vrijwilligerswerk combineren met een WW-uitkering?
  Het is toegestaan om met een WW-uitkering vrijwilligerswerk te verrichten. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen, maar het mag geen belemmering zijn voor het zoeken naar een betaalde baan.

  Hoe zit het met mijn sollicitaiteplicht als ik een WW-uitkering ontvang?
  Als vrijwilligerswerk de kans op een baan vergroot, is het mogelijk om ontheffing te krijgen van de sollicitatieplicht. Deze ontheffing geldt dan voor 6 maanden. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden:

  • Je besteedt gemiddeld ten minste 20 uur per week aan vrijwilligerswerk.
  • Je bent na 1 juli 1946 geboren.
  • Het vrijwilligerswerk duurt langer dan 3 maanden.
  • Je ontvangt geen loon voor dit vrijwilligerswerk.
  • Je zit niet in een re-integratietraject.
  Arbo en vrijwilligerswerk

  Vrijwilligers hebben net als werknemers in loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. De Arbowet is sinds 1 januari 2007 niet meer volledig van toepassing op vrijwilligers, maar bij ernstige risico's zijn nog steeds maatregelen nodig. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • bouwwerkzaamheden; 
  • gevaarlijke stoffen; 
  • lawaai;
  • valgevaar; 
  • zwaar lichamelijk werk.

  Daarnaast gelden de Arboregels ook voor bijzondere doelgroepen, zoals jongeren onder de 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

  Bijzondere doelgroepen arbo
  De arbowet geldt voor alle werknemers, dus ook voor jongeren, zwangeren, uitzendkrachten en bij thuiswerk. Voor deze bijzondere doelgroepen gelden vaak wel aanvullende voorschriften, die staan genoemd in het Arbobesluit. Ook moeten de extra risico's die deze doelgroepen lopen, altijd apart worden opgenomen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

  Jongeren en arbo
  Jonge werknemers lopen meer veiligheidsrisico's en gezondheidsrisico's door een gebrek aan ervaring, onbekendheid met de risico's, speelsheid en naïviteit. De meeste slachtoffers zijn jongens die werken in de metaalindustrie, bouw en agrarische sector. De Arbowet besteedt dan ook apart aandacht aan jeugdige werknemers. Jongeren mogen alleen op beperkte tijden werken.

  Wat mogen jeugdigen en jongeren voor werk doen? 
  13-jarigen, 14-jarigen en 15-jarigen mogen zeer beperkt werken. Ze mogen bijvoorbeeld onder toezicht vakken vullen, auto's wassen, bollen pellen of helpen bij schoonmaken. Kinderen mogen niet werken in een fabriek en ze mogen geen kassawerk doen.
  16-jarigen en 17-jarigen mogen bijna alle soorten werk doen. Sommige werkzaamheden mogen echter alleen onder begeleiding, bijvoorbeeld: een trekker besturen, aan de lopende band werken of vuurwerk verkopen. Risicovolle werkzaamheden zoals duiken, werken met gevaarlijke stoffen of op lawaaiige plekken, werken met apparatuur die straling uitzendt of trilt mogen jongeren niet uitvoeren.

  Gemeenteverzekering voor vrijwilligersorganisaties

  In Rucphen zijn veel vrijwilligers actief. Helaas is gebleken dat lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd zijn. De gemeente heeft daarom een collectief verzekeringspakket voor vrijwilligers(organisaties) afgesloten. Deze verzekeringen moeten de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente wil daarmee vrijwilligerswerk ondersteunen en hoopt dat daardoor meer mensen vrijwilligerswerk gaan doen. Door de collectieve vrijwilligersverzekering worden administratieve handelingen, kosten en risico’s voor de vrijwilligers(organisaties) aanzienlijk verminderd.

  Voor wie is de verzekering bedoeld?
  De verzekering is bedoeld voor iedereen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. 

  De verzekering biedt een zeer ruime dekking. Meer hierover lees je in de bijbehorende brochure. Gemeente Rucphen heeft de pluspolis afgesloten, m.u.v. de dekking van rechtsbijstand. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is voor de verzekering. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente is -ongeacht zijn/haar leeftijd- verzekerd. Heb je schade geleden? Bij de gemeente kun je via het schadeformulier schade melden die niet gedekt is door een andere verzekering.

  Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen dan kun je contact opnemen met de Gemeente Rucphen.

  Algemene vragen over de vrijwilligersverzekering:
  Mevrouw M. Diepstraten
  Tel.: 0165 – 349 500
  E-mail: vrijwilligersverzekering@rucphen.nl

  Vragen over een specifiek schadegeval:
  Mevrouw P. de Rooij
  Tel.: 0165 – 349 500
  E-mail: vrijwilligersverzekering@rucphen.nl

  Verklaring omtrent gedrag

  De gratis Verklaring omtrent gedrag (VOG) is sinds 1 januari 2015 alleen digitaal aan te vragen. Vrijwilligers kunnen pas een gratis VOG aanvragen wanneer de vrijwilligersorganisatie is aangemeld bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat kan via:  https://www.gratisvog.nl/aanmeldformulier.

  Voorwaarden aanmelding vrijwilligersorganisatie

  - Inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  - Organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers;
  - Organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt;
  - Vrijwilligers zijn wettelijk niet verplicht om een VOG aan te vragen;
  - De vrijwilligers binnen de organisatie werken met jongeren of gehandicapten; en
  - Er is preventief beleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

  Klaarzetten VOG voor vrijwilligers

  Pas wanneer de organisatie is aangemeld kan er voor de vrijwilligers een VOG gratis worden aangevraagd. Om uw vrijwilligers in staat te stellen een gratis VOG aan te vragen, moet u de aanvraag digitaal klaar zetten. Hiervoor moet uw organisatie over eHerkenning beschikken en de vrijwilliger moet een DigiD hebben.

  De regeling Gratis VOG duurt tenminste tot 31 december 2019.

  Meer informatie

  Op internet is er op www.gratisvog.nl uitgebreid informatie te vinden over de Gratis VOG. Daarnaast zijn er ook contactpunten. Bij deze contactpunten kunt u terecht met vragen over de procedure, de voorwaarden en natuurlijk over preventief beleid. Zij helpen u graag op pad naar een veilige omgeving binnen uw organisatie. De contactpunten zijn:

  • Voor sportorganisaties: NOC*NSF
  • Voor andere vrijwilligersorganisaties: Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)
 2. Vacaturebank
  Kost het inschrijven en bemiddelen bij de vacaturebank van URvoice geld?
  Nee, deze service is volledig kosteloos.
  Hoe kunnen organisaties zich inschrijven voor de vacaturebank?
  Middels de link ‘ inschrijven als organisatie’ is het mogelijk om inloggegevens voor de website te verkrijgen. Met deze inloggegevens is het mogelijk om vacatures op onze website te plaatsen waar de vrijwilligers op kunnen reageren. Deze inschrijving is geheel kosteloos. 

  Indien een vrijwilliger op de vacature reageert wordt er direct een melding doorgestuurd naar de organisatie, zodat de organisatie snel en makkelijk contact op kan nemen met deze vrijwilliger. Indien je als organisatie de hulp van URvoice nodig hebt om een passende vacature te plaatsen helpen wij de organisatie hier graag bij. Ook bij vragen zal URvoice de organisatie te woord staan. Je kunt ons dan mailen via info@urvoice.nl.
  Hoe kunnen vrijwilligers zich inschrijven voor de vacaturebank?
  Middels de link ‘inschrijven als vrijwilliger’ is het mogelijk om inloggegevens voor de website te verkrijgen. Met deze inloggegevens is het mogelijk om te reageren op de vacatures die op onze website worden geplaatst. Deze inschrijving is geheel kosteloos. 

  Indien je een leuke vacature ziet, is het makkelijk hierop te reageren. De aanbieder van de vacature krijgt op dit moment een melding en zal contact hierover opnemen. Indien je graag wilt dat URvoice actief naar een vacature voor jou op zoek gaat, gaan wij hier zo snel mogelijk mee aan de slag. Ook als je vragen hebt zal URvoice je te woord staan. Je kunt ons mailen via info@urvoice.nl.
  Hoe werkt het matchen tussen vrijwilligers en vacatures?
  U kunt bij de vacaturebank van URvoice op twee manieren matchen: Heeft u weinig tijd maar wilt u wel weten wat er aan vacatures beschikbaar is, bekijk dan onze vacaturepagina. Via de uitgebreide zoekopdracht kunt aangeven waar uw voorkeur ligt bij het vrijwilligerswerk. U krijgt dan een overzicht van alle vacatures die aansluiten bij de gegevens die u hebt ingevuld.

  Heeft u meer tijd en wilt u een preciezere "match", meldt u dan aan als vrijwilliger (of als organisatie). Er moeten dan meer gegevens ingevuld worden, maar daardoor zullen de getoonde matchresultaten ook meer overeen komen met uw wensen en voorkeuren. Let wel op, de match is een indicatie. Er wordt gematcht op zaken als activiteit, doelgroep, werktijden en beschikbaarheid. Naast de vacatures/vrijwilligers die 100% overeenkomen met de door u ingevulde voorkeuren, komen eronder vacatures/vrijwilligers te staan die gedeeltelijk matchen. Niet alle ingevulde gegevens kunnen worden gebruikt voor de match. Daarom is het altijd verstandig om eens alle ingevoerde vacatures/vrijwilligers te bekijken.
  Kan ik me als particulier inschrijven om een vrijwilliger te zoeken?

  Bent u particulier? Zoekt u iemand die u kan helpen om bijvoorbeeld klusjes in en om het huis te doen? De tuin te onderhouden? Of hulp bij huishoudelijke klussen? Daarvoor verwijzen we naar de website van Zorg Voor Elkaar.

 3. Vergoedingen
  Kan een vrijwilliger onkosten vergoed krijgen?
  Onkosten die gemaakt worden om het vrijwilligerswerk uit te voeren, mogen altijd worden vergoed (zogenaamde werkelijk gemaakte kosten, die aantoonbaar zijn).
  Waarvoor kunnen zoal onkosten gemaakt worden?
  Onder onkosten vallen bijvoorbeeld telefoon-, kopieer -en reiskosten.
  Wat wordt verstaan onder de Onkostenvergoedingsregeling vrijwilligers?
  Voor de vaste onkostenvergoeding is vanaf 2006 een maximum vastgesteld van € 150,- per maand tot 1500,- euro per jaar. Mensen met een bijstandsuitkering mogen maximaal 95,- euro per maand als vaste onkostenvergoeding ontvangen tot een maximum van 764,- euro per jaar zonder dat dat invloed heeft op de uitkering. Wanneer het vrijwilligerswerk het vinden van een betaalde baan bevorderd, kunnen gemeenten besluiten dat de bijstandsgerechtigde ook een onkosten vergoeding mag ontvangen van 150,- euro per maand tot een maximum van 1500,- euro per jaar. Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Ze mogen zelf beslissen of zij een onkostenvergoeding geven. Voor actuele informatie, bel de Landelijke Vrijwilligers Informatie Telefoon, 0900-8998600 (0,20 per minuut).
  Geldt deze regeling ook voor mensen met een bijstand/WAO-uitkering?
  Bij een uitkering van de sociale dienst of een Uvi (Uitvoeringsinstelling) moet je altijd informeren of de regeling van toepassing is. Dit kan per gemeente verschillen.
  Mag je onkosten opvoeren op het belastingformulier bij schenkingen/giften?
  Meer informatie over deze vraag vindt u op: www.vrijwilligerswerk.nl.